Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Yrd.Doç.Dr. Gül Güneş ( Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı)
Title
Anadolu'nun doğa tarihi
KeywordsAnatolian history, natural history, life, culture, anthropology, biology, diversity
Date22.08.2010
Place/Channel NameKANAL B
Inventory No1AV_2010_08_22
Program NameYaşayan Kültür Mirası
Duration/Size01:18:25
Video