Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Yrd.Doç.Dr. Gül Güneş
Title
Atılım Üniversitesi : Turizm İşletmeciliği
KeywordsPreferred period, education, university, tourism
Date16.07.2010
Place/Channel NameSKY TÜRK
Inventory No1AV_2010_07_16
Program NameTercih Başarı
Duration/Size00:19:48
Video