Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s) Prof.Dr. Nami ÇAĞAN (Hukuk Fakültesi dekanı)
Title
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tanıtımı
KeywordsFaculty of Law presentation, education
Date29.05.2010
Place/Channel NameSKY TÜRK
Inventory No1AV_2010_05_29
Program NameTercih Başarı
Duration/Size00:19:18
Video