Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TürGazete Kupürü
Başlık
Fizik dünyasında son gelişme: Kütleçekim dalgalarının kaydedilmesi
Anahtar Kelimelerfizik, kütleçekim, kütleçekim dalgaları, yerçekimi
KaynakHerkese Bilim Teknoloji, 17.11.2017
DilTürkçe
Envanter No1GK_2017_11_17_1167
Galeri