Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TürKonferans
DurumYayınlanmamış
Başlık
Dönem Sonu Raporu 2006-2007
KonuRaporlar-DELSU-Atılım Üniversitesi
Anahtar Kelimelerİngilizce servis dersleri , Performans, Basari, Değerlendirme sonuçları
Tarih20.03.2007
Mekan/Kanal Adıİngilizce Servis Dersleri Koordinatörlüğü (DELSU)
BölümDiğer
Dilİngilizce
Envanter No1KON_YD_20070320_2
Metin

PDF (249 KB)

Raporun amacı İngilizce Servis Dersleri 2006-2007 Güz Dönemi çalışmalarını değerlendirmek, öğrenci başarı durumları hakkında üst yönetime bilgi sunmak ve  eğitim/ öğretimin kalitesini artırmak konusunda öneriler geliştirmektir.

Eğitim yılının başında, kısaca İngilizce Servis Dersleri Koordinatörlüğü’nce (DELSU) 8 değişik düzeyde ders açılmış ve 1218 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Daha sonra öğrenci sayısı 1210’a inmiştir. Öğrenciler; Mühendislik, İşletme ve Fen Edebiyat fakultesi gruplarına ayrılmış ve  İngilizce dersleri 46 ayrı sınıfta işlenmiştir.

Güz döneminde  15 hafta boyunca 14 tam zamanlı ve bir yarı zamanlı okutman dersleri yürütmüş ve haftada 203 saat ders verilmiştir.

Dönem boyunca daha önceden hazırlanmış plan eğitim programları ve önerilmiş olan ders materyalleri kullanılmıştır. Ancak süreçte hem programlarda, hem materyallerde hem de sınav sisteminde küçük değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Hazırlık Okulundan öğrencilerle ilgili alınan  bilgi, ihtiyaçlar doğrultusunda ve Avrupa Dil Portföyü kriterleri göz önüne alınarak uygulanmıştır. Ölçme ve değerlendirme süreçleri ve araçlarının öğrenme-öğretme materyali olarak kullanıması ve  öğrencilere çalışma alışkanlıkları kazandırılması amacıyla sınav hazırlıkları ilgili grup öğretmenler tarafından  yapılmış ve test planları ve değerlendirme kriterleri öğrencilerle paylaşılmıştır.

Dönem sonunda yapılan değerlendirme sonuçları da bu çabaların işe yaradığını göstermektedir. Öğrenci performansları oldukca yüksek çıkmıştır. Final sınavına giren öğrencilerin başarı oranı % 85.74 olmuştur. Devamsızlık nedeniyle 126 öğrenci final sınavı hakkı alamadan başarısız olmuştur. Tüm kayıtlı öğrencileri hesaba katarak bakıldığında başarı oranı %72.08 olmaktadır.

1210 öğrenciden 8 i dersleri yıliçinde bırakmış,126 sı devamsızlıktan kalmış,915 i başarılı olmuş, 271 i ise başarısız olmuştur. Bu çerçevede akademik başarısızların sayısının 145 olduğu gözlenmiştrir.

Bahar dönemi için yapılan hazırlıklar çerçevesinde kaydolan 1109 öğrenci için 48 sınıf açılmış,  tüm derslere ait öğretim program ve içerikleri yeniden hazırlanmış, materyaller değiştirilmiş ve yeni dersler açılmıştır. Açılan yeni derslere girecek okutmanlar için eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Hazırlanan tüm dokumanlar yeniden oluşturulan web sitesinde hizmete sunulmuştur. http://ceu.atilim.edu.tr/

Elde edilen bu yüksek başarı DELSU çalışanlarının ve öğrencilerinin etkili ekip çalışması sonucunda elde edilmiştir.

Galeri

-

Video-