Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeConference
StatusUnpublished
Speaker(s)/Author(s)Ahmet Çavuşoğlu Zeynep Önen
Title
Ankara'nın Sosyo-Kültürel ve Tarihsel Yapısı
KeywordsAnkara, urbanization.
Date08.05.2007
Place/Channel NameAtılım University Seyhan Cengiz Turhan Conference Hall
DepartmentFaculty of Management
LanguageTurkish
Inventory No1KON_İS_20070508_10
Content

PDF (160 KB)

Duration/Size01:32:49
Video