Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi

Hakkımızda

 

Kütüphanemiz, 2007 yılında Atılım Üniversitesi’nin ürettiği bilimsel literatürün dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler dizisini içeren bir sistemi uygulamaya başlatmıştır.

Oluşturulan kurumsal arşiv, idari ve akademik personel tarafından üretilen bilginin derlenmesi, uzun dönemde korunarak bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda kurumumuz bilimsel ve entelektüel bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılmasını hedeflemektedir.

Kütüphane Müdürlüğümüzün 28.04.2008 tarih ve B.30.2.ATL.00.02.10-02/08-057 sayılı Rektörlük Makamına sunulan “Makalelerin Açık Arşivde Yayınlanması” konulu başvurusuna yönelik olarak,  Üniversitemiz Senatosu 26.06.2008 tarihinde, “ulusal ve uluslararası telif haklarına aykırı olmamak koşulu ile Üniversitemiz öğretim elemanlarının makalelerinin açık arşivde yayımlanması”   kararını almıştır.  

 

Aşağıda üniversitemiz ARŞİVLEME POLİTİKALARI  bilgilerinize sunulmaktadır.

 • Üniversitemizin Öğretim elemanları tarafından Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler, araştırma projeleri, konferans metinleri, raporlar, ders notları ve tezler Atılım Üniversitesi açık arşivinde yer alacaktır.
 • Öncelikle acilen Açık Erişim dergilerindeki makalelerin yüklenmesine başlanacaktır.
 • Başka bir üniversitede çalışırken üretilen makaleler,  açık erişim sayfasında makale isimleri ve özetleri ile verilir.
 • Yazar, makalesini yayıncılarla yaptığı anlaşmalar ve arşivleme seçenekleri doğrultusunda ambargo süresi sonunda (ambargo süresi 12 ayı geçmez) açık erişimde yayınlamalıdır. Ambargo sürecinde  makalelerin bibliyografik bilgileri ile özeti konulur.
 • Açık erişime girecek olan makaleler makale sahibinin yazılı izni ile yayınlanır.
 • Kütüphane web sayfasındaki Açık Erişim ( http://acikarsiv.atilim.edu.tr/ ) sayfasına yüklenecek makaleler,  makale sahibi tarafından yüklenir. Kütüphaneci onaylayarak sisteme ekler.

YAYINLAMA VE YARARLANMA HAKKI

Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz konusu değildir.

 • Açıkarşiv de bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak göstermesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan çalışmanın adı ve yazarıyla birlikte açık arşivin URL adresi (http://www......) verilecektir.

 

 “Sisteme ekleme” kılavuzuna, video görüntüsü ile birlikte aşağıdaki adresden ulaşabilirsiniz.

http://www.dailymotion.com/video/x21fv0g_acik-arsiv-yardim-klavuzu-tr_school  

 

Kurumsal Arşiv’inin kapsamını aşağıdaki materyaller oluşturmaktadır:

 

 • Üniversitemizde yapılan konferans, seminer, söyleşi, panel vb. etkinlikler.(Bu etkinliklerin künyesinde, video, resim, deşifre edilmiş sunum ve özet bilgileri bulunmaktadır)
 • Akademik personelimiz ve üniversitemiz ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberler.
 • Üniversitemiz gelişimi ile ilgili fotoğraflar.
 • Atılım Üniversitesi tanıtım broşürleri ve raporlar.

 

Ayrıca Kurumsal Arşiv web sayfasında bulunan MİTOS programının ara yüzünden

 • Üniversitemizde üretilen makaleler,
 • Yüksek lisans ve doktora tezlerine erişilebilinmektedir.

 

Yukarıda adı geçen materyallerin künyesinde bulunan içerik bilgileri ana başlıklar halinde aşağıda verilmiştir:

 

 • Tür
 • Başlık
 • Yazar adı
 • Tarih
 • Birim adı
 • Anahtar kelime

STANDARTLAR

 • Yedekleme süresi : Harddisklerde yedeklenmekte.
 • Resim standartı: Basılı resimleri taranıp, JPG formatında yayınlanmakta.
 • Ses Dosyaları:  Sunucularda MP3 olarak barındırılarak  yayınlanmakta.
 • Video dosyaları: Sunucularda MP4, WMV formatında barındırılarak yayınlanmakta.
 • Metin, Broşür, Makale, Haber vb.: Bu tip yazılı dökümanlar PDF formatında yayınlanmakta.
 • Konferans sunumları PPT, PDF formatında yayınlanmakta.
 • Web siteleri CMS sisteminde yönetilmektedir.

 

           KURUMSAL ARŞİV İSTATİSTİKLERİ (Ocak 2007 - Ocak 2018)                   

KULLANIM İSTATİSTİKLERİ (1 Haziran 2017-1 Ocak 2018)

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 137560

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı: 395194