Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof.Dr. Oya Batum Menteşe (Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Yrd.Doç.Dr. Neşe Alkan (Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı )
Title
Ankara'da Üniversite Eğitimi : Fen Edebiyat Fakültesi
KeywordsPart presentation, psychology, science, literature, education
Date20.07.2011
Place/Channel NameCNN Türk
Inventory No1AV_2011_07_20
Program NameBAŞARIYA DOĞRU
Duration/Size00:19:15
Video