Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Yrd. Doç.Dr. Reşat Öztürk (Atılım Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı)
Title
Sevr Anlaşması
KeywordsSevres Treaty, independence, sovereignty
Date10.08.2011
Place/Channel NameKANAL B
Inventory No1AV_2011_08_10
Program NameGÜNCE
Duration/Size00:37:16
Video