Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Onur Çal (Başkent Üniv. İletişim Fakültesi.İletişim Tasarım Böl öğr),Simay Akkaya (Atılım Üniv. İ.İ.B.F. Ulusl. İlişkiler Böl.öğr), Ayşima Aydemir (Başkent Üniv.Siyaset Bilimi ve Ulusl. İlişkiler Böl.öğr),Onur Gür (Başkent Üniv.İletişim Tasarım öğr)
Title
ABD Seçimleri
KeywordsInternational relations, elections, America, party, politics
Date03.11.2012
Place/Channel NameKANAL B
Inventory No1AV_2012_12521811, 1AV_2012_12522037
Program NameGENÇ DÜŞÜNCE
Duration/Size00:26:07, 00:18:30
Video