Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Yrd. Doç. Dr. Evrim Doğan Adanur (Atılım Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)
Title
İngiliz Edebiyatı
KeywordsKültür, İngiliz Edebiyatı
Date01.09.2013
Place/Channel NameKANAL B
Inventory No1AV_2013_14057677
Program NameKİTAP DÜNYASI
Duration/Size00:06:39
Video