Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof.Dr.Ramazan Aydın (Atılım Üniversitesi .Sivil Havacılık Yüksekokulu) .Prof.Dr.Cünety Elker (Atılım Üniversitesi .Güzel Sanatlar Tasarım .ve Mimarlık
Title
Ankara'da Üniversite Eğitimi
KeywordsÜniversite, bölüm tercihi, eğitim
Date10.07.2013
Place/Channel NameA HABER
Inventory No1AV_2013_13802704
Program NameBAŞARIYA DOĞRU
Duration/Size00:21:08
Video