Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof.Dr.Gülhan Özbayoğlu (Atılım Üniversitesi .Mühendislik Fakültesi.Dekanı).Prof.Dr.Nüket Belgin Elbir (Atılım Üniversitesi .Fen-Edebiyat Fakültesi)
Title
Ankara'da Üniversite Eğitimi
KeywordsÜniversite, eğitim, Ankara, bölümler
Date06.07.2013
Place/Channel NameA HABER
Inventory No1AV_2013_13784090
Program NameBAŞARIYA DOĞRU
Duration/Size00:20:48
Video