Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof.Dr. Levent Köker (Atılım Üniversitesi. Öğretim .Üyesi)., Prof.Dr. Sevtap Yokuş ( Kocaeli Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Öğretim .Üyesi) Prof.Dr. Erdoğan Teziç (Anayasa Hukukçusu), Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu (Sabancı Üniversitesi. Öğretim .Üyesi).
Title
Anayasasız çözüm olur mu?
KeywordsYeni Anayasa, demokrasi, kanun, yasa, hukuk
Date08.05.2013
Place/Channel NameHABER TÜRK
Inventory No1AV_2013_13492239, 1AV_2013_13492241,1AV_2013_13492243, 1AV_2013_13492245
Program NameTÜRKİYENİN NABZI
Duration/Size00:41:07, 00:04:41, 00:43:09, 00:01:26
Video