Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof. Dr. Sinan Sönmez
Title
Türkiye Bütçesi
KeywordsBütçe, finans, ekonomi
Date20.03.2013
Place/Channel NameKANAL B
Inventory No1AV_2013_13244014
Program NameGÜNCEL
Duration/Size00:27:02
Video