Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Samsun çarşı 12. kez ödüllendirdi
KeywordsPhoto Contest, awards, Samsun Bazaar
SourcePosta Karadeniz, 14-12-2013
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2013_12_14_006
Galery