Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Türkiye enerjiyi verimsiz kullanıyor
KeywordsBUSİAD, energy, natural resources, Tarık Öğüt, energy efficiency, economy of Turkey
SourceBursa Hayat, 29-12-2013
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2013_12_29_005, 1GK_2013_12_29_005_1
Galery