Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
İncek'in İlk Üniversitesi.
KeywordsIncek, First University Erasmus, Abdurrahim Özgenoğlu
SourceCumhuriyet Newspaper Ankara Supplement, 26-11-2004
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2004_11_26_0001
Galery