Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Covıd-19 Sürecinde Sağlık Sistemlerinin Zorlukların Üstesinden Gelebilme Kapasitesinin Genişletilmesi
Keywordsatılım üniversitesi, sağlık, covid-19, corona
SourceHBT, 29.05.2020
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2020_05_29_2104