Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
"Hukuka uyum" (compliance) süper kahramanlar" ile meslekleşiyor...
Keywordsatılım üniversitesi, hukuk, hukuka uyum
SourceHBT, 06.03.2020
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2020_03_06_2086