Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Bir Köy Yok Olmasın Diye...
Keywordsatılım üniversitesi, mimarlık, kentleşme, kent mimarisi, tasarım
SourceHBT, 20.09.2019
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2019_09_20_2022