Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Şiddete Karşı Kürek Çekecekler
Keywordsatılım üniversitesi, kadına şiddet, kadın hakları, dragon festivali
SourceMilliyet Ankara, 12.09.2019
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2019_09_12_2020