Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeConference
StatusPublished
Speaker(s)/Author(s)Mehmet Şimşek - Başbakan Yardımcısı
Title
"Girişimcilik Eğitim Serileri VI: Girişim-Gelişim-Değişim Konferansları
SubjectGirişimcilik
KeywordsMehmet Şimşek, girişimcilik, iş tecrübeleri
Date07.03.2018
Place/Channel NameSeyhan Cengiz Konferans Salonu
DepartmentFaculty of Management
LanguageTurkish
Duration/Size01:39:39
Video