Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TürGazete Kupürü
Başlık
Yeni tarım yaklaşımları ve gastronomi trendleri
Anahtar Kelimelertarım, silikon vadisi yiyecekleri, turizm ve tarım, organik tarım
KaynakHerkese Bilim Teknoloji, 08.06.2018
DilTürkçe
Envanter No1GK_2018_06_08_1538
Galeri