Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeWeb News
StatusPublished
Title
Korkmaz Alemdar: Gazetecinin eğitimine verilen önem Cumhuriyet politikalarının sonucudur (10.11.2017)
SubjectGazetecilik
Keywordsgazetecilik, gazetecilik eğitimi, Cumhuriyet, Korkmaz Alemdar
Date10.11.2017
Place/Channel Namepolitikyol.com
LanguageTurkish
Content

https://www.politikyol.com/korkmaz-alemdar-gazetecinin-egitimine-verilen-onem-cumhuriyet-politikalarinin-sonucudur/