Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeWeb News
StatusPublished
Title
Zaman az sorun çok (09.11.2017)
SubjectAnkara Büyükşehir Belediyesi
KeywordsAnkara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Mustafa Tuna, Savaş Zafer Şahin
Date09.11.2017
Place/Channel Namehurriyet.com.tr
Content

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/deniz-gurel/zaman-az-sorun-cok-40638343