Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Fason Üretimin yerini marka almak zorunda
Keywordsfason üretim, marka festivali, ATO, Ankara Marka Festivali
SourceDokuz Sütun, 13.10.2017
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2017_10_13_1101
Galery