Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeWeb News
StatusPublished
Title
Clinton ve Kennedy'nin Arkadaşından Gençlere 'İş Bulma' Tavsiyeleri (06.04.2017)
SubjectLiderlik ve İş bulma
Keywordsliderlik ve işbulma, Sahir Erozan, liderlik tavsiyeleri, Sevinç Engin
Date06.04.2017
Place/Channel Namemynet.com,
Content

http://www.mynet.com/haber/guncel/clinton-ve-kennedynin-arkadasindan-genclere-is-bulma-tavsiyeleri-2972812-1

http://www.habersitesi.com/clinton-ve-kennedynin-arkadasindan-genclere-is-bulma-tavsiyeleri-74552h.htm