Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeWeb News
StatusPublished
Title
Bahadır Kul mimar adaylarıyla buluşuyor (28.03.2017)
SubjectKentler Üzerinden Mimari Deneyimler Konferansı
KeywordsBahadır Kul, kent mimarisi, kentleşme,
Date28.03.2017
Place/Channel Namehurriyet.com.tr
LanguageTurkish
Content

http://www.hurriyet.com.tr/bahadir-kul-mimar-adaylariyla-bulusuyor-40409631