Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Atılım'da yeni döneme 'merhaba'
KeywordsAcademic year, university, new era, 10 year
SourceSabah Gazetesi; Ankara Eki, 24-09-2010
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2010_09_24_0050
Galery