Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof. Dr. Hasan Ünal, Yard. Doç. Dr. Barış Adıbelli, Prof. Dr. Semih Koray
Title
AP Kararı, Asya'ya Yönelim, Fırat Kalkanı'nın Değerlendirilmesi
KeywordsAP kararı, Fırat Kalkanı, Şanghay
Date25.11.2016
Place/Channel NameUlusal Kanal
Inventory No1AV_2016_11_25_
Program NameBaşkent Kulisi
Duration/Size02:00:27
Video