Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu
Title
Varlık Barışı Torbadan Neden Çıktı
KeywordsVarlık barışı, torba kanunu
Date15.07.2016
Place/Channel NameNTV
Inventory No1AV_2016_07_15_
Program NameNTV Para
Duration/Size13:00
Video