Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeWeb News
StatusPublished
Title
Ankara Üçüncü Lojistik Buluşması'nda neler konuşuldu? (19.12.2016)
SubjectAnkara Lojistik
KeywordsAnkara Lojistik buluşması, lojistik ve taşımacılık
Date19.12.2016
Place/Channel Namewww.lojiport.com
LanguageTurkish
Content

http://www.lojiport.com/ankara-ucuncu-lojistik-bulusmasinda-neler-konusuldu-96639h.htm