Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeWeb News
StatusPublished
Title
Dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500 arasındayız (17.12.2016)
KeywordsYıldırım Üçtuğ, üniversite sıralaması, Ankara Marka Festivali
Date17.12.2016
Place/Channel Namewww.kamugundemi.com
LanguageTurkish
Content

https://www.kamugundemi.com/egitim/dunya-universiteler-siralamasinda-ilk-500-arasindayiz-h103802.html