Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Speaker(s)/Author(s)Aslıhan Aydın
Title
Haliç Metro Geçiş Projesi, İstanbul'u Dünya Mirası Listesi'nden çıkarabilir
KeywordsEstuary, Metro Crossing Project, UNESCO, Urbanization, Environment, World Heritage, Zafer Şahin
SourceZaman Gazetesi, 21-12-2009
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2009_12_21_0058
Galery