Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeSeminar
StatusUnpublished
Speaker(s)/Author(s)Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ,Prof. Dr. Abdülkadir Erden (ARGEDA-TTO Koordinatörü),Burak Baykal, Naciye Çakır,Kerem Çevik,Dr. Alper Ünler, Prof Dr. Hasan U. Akay, Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu,Yrd. Doç Dr. Celalettin Karadoğan, Selma Kandemir,
Title
Yenilikçi Atılım
Keywords academic advancement , international opportunities, R & D, intellectual property , innovation, patents
Date31.03.2016
Place/Channel NameMühendislik Fak. 1022 Nolu Salon
DepartmentExecutive Administration
LanguageTurkish
Inventory No1_KON_REK_20160331_2
Galery

Video1 2 3 4 5