Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Kentin hafızası siliniyor!
KeywordsCity memory, Sur conflicts, UNESCO, cultural values
SourceDiyarbakır Söz, 10-12-2015
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2015_12_10_123, 1GK_2015_12_10_123_1
Galery