Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Speaker(s)/Author(s)Ufuk Söylemez
Title
Anayasa...
KeywordsConstitutional democracy, Hasan Ünal
SourceBizim Anadolu, 13-12-2015
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2015_12_13_117
Galery