Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Bakanlıklar Hükumetlere Göre Değişiyor
KeywordsMinistries, government, election
SourceAnadolu'da Bugün, 21-11-2015
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2015_11_21_109
Galery