Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Pınar Geleceğin Şeflerinin Yanında
KeywordsGastronomy, taste hunters, being a team and leadership
SourcePatisserie, 01-11-2015
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2015_11_01_107,1GK_2015_11_01_107_1
Galery