Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Speaker(s)/Author(s)Can Aksın
Title
Yansıma Cumartesi Yazıları
KeywordsNovember 1, 2015 election, election promises, Emre Toros
SourceEge Telgeraf, 31-10-2015
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2015_10_31_91
Galery