Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Fakırcıların genç ağası şimdi mimar
KeywordsFakırcılar village, Gen çağa, Alanya, unplanned urbanization, architects
SourceÇağdaş Alanya, 28-10-2015
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2015_10_28_90
Galery