Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Acıların en büyüğü
KeywordsAnkara Station Square, bomb blast,Başak Çevik
SourceVatan, 12-10-2015
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2015_10_12_88
Galery