Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeVisual Media
Speaker(s)/Author(s)Prof.Dr Sevgi Lökçe , Doç. Dr Erdem Ünver
Title
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tanıtımı
KeywordsArts, design, architecture, special talent examinations
Date23.06.2015
Place/Channel NameHaber Türk
Inventory No1AV_2015_06_23_10
Program NameYolun Başındayken
Duration/Size00:16:35
Video