Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Gazi & Atılım ile Amerikan futbolu başladı
KeywordsAmerican football, sport, university, team, match,Atılım Rhinos
SourceSabah Gazetesi Ankara Eki,03-12-2008
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2008_12_03_0061
Galery