Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Atılım'da Obama paneli
KeywordsInternational relations, politics, Obama, panel, Turkish-American relations, panel,Bahar Turhan Hurmi, Şükrü Elekdağ, Hasan Ünal, Meliha Altunışık,Bahadır Koç
SourceHürriyet Gazetesi Ankara Eki, 25-11-2008
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2008_11_25_0059
Galery