Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Cansu'ya üniversite bursu
KeywordsBursary, swimming, sport, success, Cansu Gökçe Özten, Abdurrahim Özgenoğlu
SourceHürriyet Gazetesi Ankara Eki, 12-11-2008
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2008_11_12_0057
Galery