Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Ankara'nın eğitim üssü İncek'te yükselen değer
KeywordsEducation, İncek, success, university, future, objective, Board of Trustees, Zerlin Zaim (Kılıçoğlu)
SourceMilliyet Gazetesi Ankara Eki,11-10-2008
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2008_10_11_0056
Galery