Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Yaşar'dan Üniversitelilere belediyecilik dersi
KeywordsYenimahell Municipality, Fethi Yasar, Public Mental Studio (KAS)
SourceSonsöz, 15-12-2014
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2014_12_15_57
Galery