Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi
TypeAtılım University in The Press
Title
Atılım'ın gençleri Yaşar'ı ağırladı.
KeywordsYenimahell Municipality, Fethi Yasar, Public Mental Studio (KAS)
SourceMilliyet Ankara, 15-12-2014
LanguageTurkish
Inventory No1GK_2014_12_15_55, 1GK_2014_12_15_55_1
Galery